(Møteinnkalling styremøte Fosen Helse IKS 16.9.2013)