Fosen Helse er et interkommunalt selskap med 6 kommuner på Fosen. Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord. Fosen Helse IKS utvikler og drifter de tjenester som eierkommunene eller helseforetaket foretrekker å yte gjennom selskapet. Dette er tjenester som er krevende for små kommuner å ivareta alene. Mange av slike tjenester krever spesialisert kompetanse.

Kart Fosen 2017

(Trykk på bilde for å forstørre)

Utover det å tilby helsetjenester har Fosen Helse gjennom selskapsavtalen også en samfunnsutviklingsrolle. Denne går blant annet utpå å utvikle kompetanse, fremme folkehelse, tilrettelegge for forskning og utvikling og bidra til bolyst, omdømme, interessante arbeidsplasser og næringsutvikling. Fosen Helse jobber for at regionen skal ha en langsiktig og helhetlig strategi for tjenesteutvikling til gagn for befolkningen.

Fosen Helse IKS er en organisasjon i stadig endring hvor utviklingsprosjekter prøves ut, evalueres og eventuelt settes i permanent drift.

 Org kart Fosen Helse IKS - Fosen DMS januar 2017

(Trykk på bilde for å forstørre)
Sist oppdatert: 27.01.2017