Malin Noem Ravn, FoU-koordinator
Malin Noem Ravn, FoU-koordinator

Forskning og utvikling (FoU) er et samlebegrep for å dekke anvendt forskning, kunnskapsbasert innovasjon og utviklingsarbeid. Grensen mellom anvendt forskning og utviklingsarbeid er ofte noe utydelig. Et mulig skille kan være at utviklingsarbeid like gjerne legger praktisk erfaring som forskning til grunn.  

Rollen til FoU-koordinator Fosen Helse

  • Administrering og videreutvikling av prosjektportefølje
  • Støttefunksjon i utvikling av prosjekter, søknadsskriving, og forhandling med forskningsmiljøer
  • Kompetanse-, behov- og mulighetsmegling mellom Fosen Helse/kommunene og forskningsmiljøer
  • Bidra til å tenke rundt hvordan Fosen Helse og kommunene som eier Fosen Helse kan dra nytte av FoU-virksomhet
  • Bidra til utvikling av felles FoU-prosjekter mellom flere av eller alle Fosen- kommunene
  • Bidra til utvikling av (delvis) felles FoU-strategi på Fosen?

I hovedsak er det per dags dato kun større norske kommuner som har utarbeidet forsknings-strategier. Kunne Fosen-kommunene hatt en felles forskningsstrategi? Ville det vært en merverdi i dette? Dette kan handle om systematisering, kontaktpunkter, felles prosjekter. En strategi som går ut over de enkelte prosjektene. En strategi som gir en retning på FoU-satsningene. Hva kan kommunene oppnå ved å jobbe sammen på dette feltet?

Malin Noem Ravn
FoU-koordinator
Mob 93 02 67 94
E-post malin.noem.ravn@fosen-helse.no

 

Sist oppdatert: 20.01.2017