Et sunt og variert kosthold er viktig for barns utvikling. Her finner du lenker til veiledere, nasjonale satsninger samt tips til oppskrifter du kan bruke hjemme så vel som på skolen og i barnehagen.

  • Bra mat i barnehager – råd, tips og oppskrifter – et hefte fra Helsedirektoratet til inspirasjon og nytte i arbeidet med helsefremmende måltider i barnehagen.
  • Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen – heftet inneholder helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, som jf. Merknad til § 11. Måltid i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. bør ligge til grunn for arbeidet med mat og måltider i barnehagen. Veilederen er utformet som korte og konkrete punkter, med utfyllende informasjon til hvert punkt.
  • Fiskeprell.no inneholder tilpassede oppskrifter for barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående og høyere utdanning. Her kan du finne informasjon om hvordan bli en godkjent kursinstruktør i fiskesprell.
  • Nøkkelhullsmerket.no Nøkkelhullet gjør det enkelt å velge sunnere. Nøkkelhullmerkede varer inneholder mindre fett, salt, sukker og mer fiber sammenlignet med matvarer innenfor samme gruppe.
  • Brødskalaen skal hjelpe deg som forbruker til å velge et sunnere alternativ når du handler brød. Det anbefales at man velge et brød som er over 50% grovt.

Skolen og barnehagen skal være et sted der alle trives, føler tilhørighet og får utvikle seg best mulig etter egne forutsetninger. Alle barn har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Undersøkelser viser at fysisk aktivitet og et sunt kosthold har positiv effekt på både læringsmiljø og læringsutbytte, og kan virke sosialt utjevnende dersom det tilrettelegges slik at alle inkluderes.

  • Anbefalinger om fysisk aktivitet for barn og unge – Helsedirektoratet anbefaler alle barn og unge å være aktiv minst 60 minutter om dagen. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.
  • Aktivitetshåndboka – Helsedirektoratet har gitt ut en gratis bok med informasjon om anbefalt og tilpasset fysisk aktivitet for flere grupper. Boka er tilgjengelig for alle på Helsedirektoratets nettsider. Klikk på linken for informasjon om anbefalt fysisk aktivitet for barn og unge.

 

Sist oppdatert: 17.01.2017