I menyen til høyre finner du en oversipublic healthkt over tilbud som eksisterer i de ulike kommunene på Fosen. Noen tilbud er felles og andre er lokale innad i de ulike kommunene. Disse sidene vil inneholde oppdatert informasjon om aktuelle tilbud og pågående prosjekter på Fosen.

For spørsmål eller henvendelser send e-post til post@folkehelsefosen.no, eller ta direkte kontakt med den det gjelder. Kontaktinformasjon finner du på de aktuelle undersidene.

 

 Sist oppdatert: 19.01.2017