Sliced cucumberFolkehelse Fosen ble opprettet august 2010 med en visjon om å “bidra til en sunnere befolkning på Fosen”. Fra 2017 skal eierkommunene av Fosen Helse IKS ivareta koordinering av folkehelsearbeidet i kommunene. Enheten Folkehelse Fosen omfatter nå miljørettet helsevern og samfunnsmedisin.

Folkehelse Fosen skal

  • Jobbe helsefremmende og forebyggende gjennom miljørettet helsevern
  • Være en tilgjengelig ressurs for kommunen i deres arbeid med miljørettet helsevern 
  • Sikre forsvarlig drift av tjenester og offentlige bygg gjennom tilsyn og veiledning fra miljøhygeniker og samfunnsmedisiner

Kommunene har etablert egne folkehelsekoordinatorer som jobber med lokale tiltak, plan- og utviklingsarbeid i egne kommuner. For oversikt over dette les mer her.

I spørsmål angående miljørettet helsevern ta kontakt med

Eli Mælan
Miljøhygieniker i Folkehelse Fosen
Mobil: 990 44 047
E-mail: eli.maelan@folkehelsefosen.no    

Sist oppdatert: 29.05.2017