Fra venstre: Randi Granbo, Betty Bikset, Olav Sletvold, Tone Schevik.

Fra venstre: Randi Granbo, Betty Bikset, Olav Sletvold, Tone Schevik.

Torsdag 27.10 arrangerte Fosen DMS i samarbeid med Geriatrisk avdeling ved St. Olavs Hospital tverrfaglig fagdag for helsepersonell på Fosen. Tema som ble presentert var fall og fallforebygging, standardisert, og helhetlig pasientforløp for geriatriske pasienter fra Fosen og Fjellregionen. Åfjord og Bjugn kommune presenterte sitt arbeid med hverdagsrehabilitering. I tillegg snakket spesialsykepleier Tone Schevik om «Atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens».

Kommunene hadde mulighet til å delta via videokonferanse. Ca 50 personer deltok fra flere Fosen kommuner. Deltakerne fikk en godt innblikk i arbeidet som foregår både på Fosen og ved St. Olavs, samt et godt faglig påfyll. Evalueringsskjema fra dagen viser til ønsker om flere aktuelle tema, og muligens kan det komme en ny fagdag til våren.