Paneldebatt med fagdagens innledere

Paneldebatt med fagdagens innledere

Den 8. mai 2017 arrangerte militært – sivilt samarbeid Fosen fagdag i samarbeid med Fosen Næringsallianse.

Fosen Helse IKS med sine eierkommuner er sentrale i det militær – sivile samarbeidet. Deltagerne var representanter fra helse- og omsorgstjenestene fra alle kommunene på Fosen. De var samlet på Ørlandet for å heve sin kompetanse om veteranfamilien og deres situasjon, og hva bostedkommunene kan bistå med.

Det var innlegg fra Spesialisthelsetjensten ved St. Olavs Hospital HF, Familievernkontoret, Forsvarets Sanitet, kommunale- og interkommunale tjenester.

Arrangementet var vellykket og det er ønskelig å etablere et årlig fast faglig arrangement den 8. mai.

For ytterligere informasjon se sak Fosna Folket.

Sist oppdatert:10.5.2017.