Ukategorisert

Besøk fra Tromsø

Forrige uke hadde Fosen Helsekompetanse besøk av representanter fra omsorgstjenesten i Tromsø kommune. De hadde sett på vår modell, og ønsket å innhente råd og tips fra Fosen Helsekompetanse for å utvikle en egen kompetanseportal for sine ansatte. Møtet ble holdt på LIV-bygget i Vanvikan.

Fosen-kommunene har kommet langt med å organisere og utvikle kompetanseportal, […]

Åpningstider for Fosen Legevaktssenter i jula

Fosen Legevaktssenter vil i romjula ha endrede åpningstider
Fosen Legevaktssenter tar imot pasienter tirsdag 27. desember til fredag 30. desember fra kl. 15:00-08:00. Utover åpningstidene ved Fosen Legevaktssenter ta kontakt med ditt vanlige fastlegekontor.

Kostverktøyet.no

Nå har det kommet et nytt og enkelt hjelpemiddel for familier med utfordringer knyttet til overvekt og fedme. Nettsiden www.kostverktøyet.no er laget slik at både helsepersonell og familiene selv lett kan bruke tjenesten, og det koster ingen ting å bruke det!

Her kan du finne informasjon om:
– hvordan snakke med en familie om overvekt
– konkrete […]

Samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Fosen Helse, Fosen-teamet og Nidaros DPS har i disse tider et tett samarbeid for å imøtekomme kravet om døgnkontinuerlig øyeblikkelig tilbud for pasienter med rus- og psykiske plager. Lovkravet om etablering av slike senger vil gjelde fra årsskifte, og tilbudet planlegges organisert i tilknytning til de somatiske øyeblikkelighjelp-sengene som allerede er etablert på Fosen.

For […]

Utviklingssenter i Åfjord

Vi vil gratulere Åfjord kommune så mye med tildelingen av vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste! Dette vil en spennende utfordring som det vil komme masse spennende ut av! Vi heiser flagget!

For mer informasjon om utviklingssenteret, klikk her.

Leder for senteret er pleie- og omsorgssjef Laila Refsnes.

Tilbud om prøvetaking av radon

Grunnet informasjon om nylige telefonhenvendelser, har vi valgt å dele denne informasjonen på nytt:
Privatpersoner kan oppleve å få henvendelse på telefon med tilbud om radonmåling, sammen med en passe dose skremsel om farene ved radon. Statens strålevern gir nøytral informasjon om radon på side nettsider, se www.nrpa.no

Det anbefales å utføre langtidsmåling på minst 3 måneder, […]

Åpningstider Spesialistpoliklinikken i romjula

Vi orienterer om at Spesialistpoliklinikken er stengt fra lillejulaften  til 02.januar 2017.
Servicedag for høreapparater har normal drift.

Veiledningsstjeneste for pårørende innen rus

Har du rusproblemer innad i familien? Eller en kjæreste, venn eller kollega som sliter med dette?

Ønsker du noen å snakke med? Vi er der for deg – ta kontakt!

N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge har kontordag på Ørland 1. onsdagen i måneden.

Sted: Sykehjemmet. Tilbudet er for deg som bor i Ørland kommune og kommunene i nærheten.

Ellers når du oss […]

Møter med kommunene

Fosen Helse har i løpet av høsten 2016 gjennomført møter med hver kommune for å presentere selskapet og tjenestene våre. Møtene har i hovedsak foregått i formannskap og kommunestyrer, og vi har nå vært innom fem av seks kommuner på Fosen. Målet med møtene er at kommunene skal få en bedre forståelse og innsikt […]

Fagdag i geriatri

Torsdag 27.10 arrangerte Fosen DMS i samarbeid med Geriatrisk avdeling ved St. Olavs Hospital tverrfaglig fagdag for helsepersonell på Fosen. Tema som ble presentert var fall og fallforebygging, standardisert, og helhetlig pasientforløp for geriatriske pasienter fra Fosen og Fjellregionen. Åfjord og Bjugn kommune presenterte sitt arbeid med hverdagsrehabilitering. I tillegg snakket spesialsykepleier Tone Schevik […]