For kurs, klikk på linken: http://fosen.helsekompetanse.no

Forrige uke hadde Fosen Helsekompetanse besøk av representanter fra omsorgstjenesten i Tromsø kommune. De hadde sett på vår modell, og ønsket å innhente råd og tips fra Fosen Helsekompetanse for å utvikle en egen kompetanseportal for sine ansatte. Møtet ble holdt på LIV-bygget i Vanvikan.

Fosen-kommunene har kommet langt med å organisere og utvikle kompetanseportal, og er blitt lagt merke til på flere områder for måten vi jobber for å sette fokus på kompetansehevende tiltak. I tillegg jobbes det aktivt med å implementere kompetansehevende tiltak ut til kommunene og deres avdelinger.

Vi retter en stor takk til Rita og Karita som gjør en flott jobb som Fosen Helses kompetansekoordinatorer!

For å besøke Fosens kompetanseportal, klikk her.