blizett

Om blizett

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far blizett has created 4 entries.

Flytte til Fosen?

Nytt magasin fra Desember 13.

Fosenkommunene presenterer seg og sine tilbud.
Trykk på link:http://issuu.com/fosna-folket/docs/briefing_fosen_2013_combined_web

Friskliv og Mestring Fosen

Motivering, trening og kosthold. For deg som er i faresonen eller som allerede har fått Diabetes.

Tilbud for frisklivsgrupper for forebygging av Diabetes på Fosen.
Folkehelse Fosen har fått penger fra Helsedirektoratet til å jobbe mer med pasienter med Diabetes, forebygging og ”behandling”.
Vi har satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe til å løse oppdraget.
(se bildet)

 

Vi har kommet […]

Åpning av Fosen Legevaktsenter

 

Åpning av nye lokaler for Fosen Legevaktsenter og ambulansestasjon for Ørland/Bjugn Ambulansetjeneste

Det er bygget nye lokaler for samlokalisering av Fosen Legevaktsenter og ambulansetjenesten Ørland/Bjugn. Det nye bygget er plassert ved Fosen DMS sine lokaler på Brekstad og er dermed også samlokalisert med avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering. Denne samlokaliseringen av et prehospitalt […]

Mestringskurs

MESTRINGSKURS FOR DE SOM HAR OG HAR HATT KREFT OG DERES PÅRØRENDE PÅ FOSEN FEBRUAR/MARS 2014.

Hovedmålet med mestringskurset er å stimulere det friske i mennesket.

 Kurset skal inneholde 3 deler:

•Livslyst – når det røyner på ved sosionom Hanne Drøyvollsmo Renolen fra Bjugn. Dette er et utprøvd mestringskurs utviklet av Kreftforeningen. Målet med kurset […]