Den 8. mai 2017 arrangerte militært – sivilt samarbeid Fosen fagdag i samarbeid med Fosen Næringsallianse.
Fosen Helse IKS med sine eierkommuner er sentrale i det militær – sivile samarbeidet. Deltagerne var representanter fra helse- og omsorgstjenestene fra alle kommunene på Fosen. De var samlet på Ørlandet for å heve sin kompetanse om veteranfamilien og deres situasjon, og […]